Vrouw wachtend op luchthaven op vertraagde vlucht

Rechten van vliegtuigpassagiers

Heeft u problemen met uw vlucht? Dan wilt u graag weten wat uw rechten zijn en hoeveel vergoeding u kunt krijgen. EUclaim komt op voor de rechten van vliegtuigpassagiers en geeft u graag meer informatie. Gelijk weten of u recht heeft op een vergoeding?
Check uw vergoeding

743.253 tevreden passagiers

In dit artikel leggen we in detail uit wat uw rechten als vliegtuigpassagier zijn. Hieronder alvast een samenvatting van uw rechten. 

 • Bij meer dan 2 uur vertraging heeft u recht op verzorging.
 • Is uw vlucht vertraagd en heeft u meer dan 3 uur vertraging, dan kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een vergoeding.
 • Als uw vlucht is geannuleerd, en u bent minder dan 2 weken voor vertrek geïnformeerd, dan heeft u meestal ook recht op een vergoeding.
 • Deze vergoeding varieert op basis van de duur van uw vertraging en de afstand van uw vlucht.
 • Uw aankomst moet minimaal 3 uur vertraagd zijn om aanspraak te maken op een vergoeding.
 • Bij vluchten tot 1500 km is deze vergoeding € 250.
 • Bij vluchten tussen 1500 km en 3500 km bedraagt deze vergoeding € 400.
 • Bij vluchten verder dan 3500 km loopt deze vergoeding op tot € 600 per persoon.

Uw rechten bij vlucht- en bagageproblemen verder toegelicht

U komt in een situatie terecht waarbij u niet weet waar u wel of geen recht op heeft. EUclaim strijdt voor de rechten van vliegtuigpassagiers en is volledig op de hoogte van alle geldende wetten en regels. Wij kunnen u alles vertellen over uw rechten.

Heeft u te maken met een vertraging of annulering van uw vlucht, dan vindt u op de pagina ‘vlucht geannuleerd‘ en ‘vlucht vertraagd‘ veel informatie over wat uw rechten zijn en wat u kunt doen. Maar wat als u zich in een situatie bevindt waarin dit niet eenduidig is? 

Op deze pagina leggen we in het kort uit wat de belangrijkste wetten en regels zijn en waar u recht op heeft. Onderaan deze pagina vindt u ook een overzicht van de belangrijkste wetten- en regels die gelden voor u als vliegtuigpassagier.

Komt u er niet uit? Check uw vluchtnummer in onze database om te controleren waar u recht op heeft. Blijft u met vragen zitten over uw rechten in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.

De belangrijkste passagiersrechten voor u samengevat

Recht op verzorging bij een vertraging van meer dan 2 uur

Heeft u meer dan 2 uur vertraging, dan heeft u volgens het Verdrag van Montreal ‘recht op verzorging’. Dat houdt in dat u recht heeft op maaltijden, drinken en 2 keer bellen op kosten van de airline. Regelt de airline dit niet voor u? Dan mag u de kosten, die redelijkerwijs passen bij uw wachttijd, claimen bij de airline.

Gaat het vliegtuig uiteindelijk pas een dag later? Dan heeft u recht op een overnachting en transfer van en naar de accommodatie. Ook hiervoor geldt dat als de airline dit niet voor u regelt, u deze kosten kunt claimen.

Recht op een vergoeding volgens Verordening 261/2004

In de Europese Verordening 261/2004 zijn uw rechten vastgelegd bij:

Vluchtvertraging

Bij vluchtvertraging heeft u recht op een vergoeding, als de vertraging langer is dan 3 uur. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van hoe lang uw vertraging was en de reisafstand van uw vlucht.

Overzicht van vergoedingen bij vluchtvertraging

Duur vertraging
>2uur vertraging
<1500km en >3uur vertraging
>1500km en >3uur vertraging
>3500km en >3uur vertraging
>3500km en >4uur vertraging
Binnen EU
Gemaakte kosten voor verzorging
€250
€400
Buiten EU
Gemaakte kosten voor verzorging
€250
€400
€300
€600

Meer over vluchtvertraging.

Annulering van uw vlucht

Wordt uw vlucht geannuleerd? Dan wordt gekeken naar wanneer uw vlucht is geannuleerd om na te gaan of u recht heeft op een vergoeding.

 • Wordt uw vlucht 14 dagen of eerder voor de vluchtdatum geannuleerd, dan heeft u geen recht op een vergoeding.
 • Is uw vlucht binnen 2 weken voor vertrek geannuleerd? Dan heeft u recht op een vergoeding.
 • Als de vlucht tussen de 14 dagen en 7 dagen voor uw vertrek geannuleerd wordt en de vervangende vlucht vertrekt minimaal 2 uur eerder dan de oorspronkelijke planning, of komt meer dan 4 uur later aan, dan heeft u recht op een vergoeding.
 • Wordt uw vlucht binnen 7 dagen voor vertrek geannuleerd en vertrekt de vervangende vlucht 1 uur eerder dan de oorspronkelijke tijd, of komt u meer dan 2 uur later aan, dan heeft u ook recht op een vergoeding.

De hoogte van de vergoeding waar u recht op heeft bij vertraging is afhankelijk van de afstand van de vlucht.

De hoogte van deze vergoeding is als volgt:

Vluchtbestemmingen binnen de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 1500 km

Vluchtbestemmingen buiten de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand tussen 1500 km en 3500 km is
 • €600 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 3500 km

Meer informatie over geannuleerde vluchten.

Missen van aansluitende vlucht

Mist u uw aansluitende vlucht als gevolg van een vertraging van uw eerste vlucht of komt u 3 uur later aan op bestemming? Dan heeft u recht op een vergoeding. Tenminste, als beide vluchten onderdeel zijn van 1 boeking en u valt onder de verordening 261/2004: u vliegt vanuit de EU of vliegt naar de EU met een Europese airline.

Voldoet u hieraan? Dan zijn uw rechten als volgt:

 • De airline moet u kosteloos een nieuwe vlucht aanbieden naar de eindbestemming.
 • Heeft u meer dan 2 uur vertraging? Dan heeft u recht op verzorging (eten en drinken).
 • Vertrekt uw nieuwe vlucht pas de volgende dag? Dan heeft u ook recht op een overnachting.
 • Komt u vervolgens meer dan 3 uur later aan op de plaats van bestemming, dan heeft u ook recht op een vergoeding voor deze vertraging.

De hoogte van deze vergoeding is hetzelfde als een vertraging en is afhankelijk van de vluchtafstand.

Overzicht van vergoedingen bij vluchtvertraging

Duur vertraging
<1500km en >3uur vertraging
>1500km en >3uur vertraging
>3500km en >3uur vertraging
>3500km en >4uur vertraging
Binnen EU
€250
€400
Buiten EU
€250
€400
€300
€600

Meer over het missen van uw aansluitende vlucht.

Vlucht overboekt, u kunt niet mee op de vlucht

Kunt u niet meer mee op de vlucht, omdat er geen plek meer is? Dat kan voorkomen wanneer er meer stoelen zijn verkocht, dan dat er beschikbaar zijn. Of als er een kleiner vliegtuig ingezet wordt dan gepland. Zorg er dan voor dat u bewijs heeft dat u op het vliegveld was en dat u geweigerd bent.

De vergoeding waar u recht op heeft, is afhankelijk van de afstand van de vlucht, en hetzelfde als bij een annulering.

Vluchtbestemmingen binnen de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 1500 km

Vluchtbestemmingen buiten de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand tussen 1500 km en 3500 km is
 • €600 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 3500 km

Krijgt u een andere vlucht aangeboden en komt u met geringe vertraging aan op uw bestemming, dan kan de compensatie worden gehalveerd. Dit is van toepassing als:

 • Uw vlucht maximaal 1500km was en u uiteindelijk minder dan 2 uur later aankwam.
 • Uw vlucht minder dan 3 uur later aankwam op een bestemming tussen de 1500km en 3500km afstand.
 • U minder dan 4 uur later aankwam op een bestemming verder dan 3500 kilometer.

Meer over overboekte vluchten.

Overmacht, buitengewone omstandigheden

Er is sprake van overmacht bij de airline, als zij er niets aan kunnen doen, dat de vlucht niet op het geplande tijdstip op de plaats van bestemming is aangekomen.

In verschillende overmacht-situaties treft de airline geen blaam. Dit worden ook wel ‘buitengewone omstandigheden’ genoemd.

Enkele voorbeelden:

 • Slecht weer
 • Terrorisme
 • Medische noodlandingen
 • Stakingen anders dan van eigen personeel

Meer over buitengewone omstandigheden.

Bagage

De airline is verantwoordelijk voor het aankomen van uw bagage op plaats van bestemming. Raakt uw bagage kwijt, kan de airline aansprakelijk worden gesteld. U kunt gemaakte kosten als gevolg van de vermissing van uw bagage claimen bij de airline. Deze kosten moeten wel redelijk, passend en noodzakelijk zijn.

Meer over uw rechten bij vermiste bagage

Rechten vastgelegd in diverse verordeningen, verdragen en arresten

Als vliegtuigpassagier heeft u verschillende rechten. Deze staan vastgelegd in onder andere: 

 • Verordening 261/2004
 • Verdrag van Montreal
 • Surgeon Arrest
 • Wallentin-Hermann arrest
 • Verordening 889/2002

Verordening 261/2004

Deze Europese verordening is opgesteld in 2004 en van kracht gegaan in 2005. Deze verordening bevat de belangrijkste passagiersrechten waar Nederlandse vliegtuigpassagiers mee van doen hebben. De verordening is geldig als uw vlucht vertrekt vanuit een EU-land of vertrekt van buiten een EU-land, maar vliegt met een Europese vliegtuigmaatschappij.

In de Verordening 261/2004 staat omschreven wanneer u recht heeft op een vergoeding van de airline en wat de hoogte is van deze vergoeding.

Benieuwd naar wat uw rechten zijn bij vluchtvertraging, annulering van uw vlucht, het missen van een aansluiting, weigering van de vlucht of wijziging van vluchttijden?

Lees meer over uw rechten die staan omschreven in de Verordening 261/2004.

Verdrag van Montreal

Het Verdrag van Montreal is niet alleen in de EU geldig, maar geldt voor vrijwel alle landen van de wereld. In Nederland is het Verdrag sinds 2004 in werking.

In het Verdrag van Montreal staan rechten van vliegtuigpassagiers omschreven die te maken hebben met letsel, vluchtproblemen zoals vertragingen en annuleringen en problemen rondom bagage. Een belangrijke aanvulling die het Verdrag van Montreal biedt ten opzichte van Verordening 261/2004 is dat u recht heeft op ‘verzorging’ als u meer dan 2 uur vertraging heeft.

In het Verdrag van Montreal staat daarnaast omschreven dat de airline verantwoordelijk is voor het aankomen van bagage en aansprakelijk gesteld kan worden bij verlies of beschadiging van bagage.

Sturgeon Arrest

Verordening 261/2004 gaat oorspronkelijk alleen in op de rechten van vliegtuigpassagiers bij annulering van de vlucht.

De familie Sturgeon liep tijdens een vlucht 25 uur vertraging op en de airline schaalde dit onder ‘vertraging’ in plaats van ‘annulering’. Daarmee hoefden zij volgens de Verordening 261/2004 geen vergoeding te betalen. De familie Sturgeon vocht dit aan.

Dit leidde tot het Sturgeon-arrest in 2009; de aanvulling op de Verordening 261/2004 waarin staat omschreven wat uw rechten zijn bij vluchtvertraging en welke vergoedingen daarbij horen.

Walletin-Hermann arrest

Het Walletin-Hermann arrest is een aanvulling op Verordening 261/2004 die in 2008 van kracht is gegaan. De familie Walletin-Hermann liep als gevolg van een technisch mankement een vertraging op van meer dan 4 uur. De airline concludeerde dat het technisch mankement overmacht was en keerde daarom niet de vergoeding uit waar de familie volgens de Verordening 261/2004 recht op had.

Via het Europese Hof werd uiteindelijk besloten dat een technisch mankement aan een vliegtuig niet valt onder buitengewone omstandigheden, tenzij dit mankement veroorzaakt is door een fabricagefout, sabotage of terrorisme.

Verordening 889/2002

In de Europese Verordening 889/2002 staat vastgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot bagage. Net als Verordening 261/2004 is deze alleen geldig als u vloog vanuit een EU-land of vanuit buiten de EU met een Europese vliegtuigmaatschappij.

In de Verordening 889/2002 staat vastgelegd wat uw rechten zijn als uw bagage kwijtgeraakt is en op welke vergoedingen u recht heeft.

14467 passagiers hebben EUclaim een score van 4,4 uit 5 gegeven op Trustpilot.
Lees hoe deze passagiers onze service hebben ervaren.

Bekijk 14467 ervaringen

Gecontroleerd door

Hendrik Noorderhaven is de CEO van EUclaim. Hij houdt zich al decennia bezig met de rechten van passagiers. Bekend van NOS, RTL Nieuws, BNR,Telegraaf en Radar.

Meer over Hendrik
Vragen? Chat of bel
Waren er problemen met uw vlucht? Check uw vergoeding