Vrouw wachtend op luchthaven op vertraagde vlucht

Rechten van vliegtuigpassagiers

Heeft u problemen met uw vlucht? Dan wilt u graag weten wat uw rechten zijn en hoeveel vergoeding u kunt krijgen. EUclaim komt op voor de rechten van vliegtuigpassagiers en geeft u graag meer informatie. Niet gevonden wat u zocht?
neem contact met ons op

665.499 tevreden passagiers

Rechten vastgelegd in diverse verordeningen, verdragen en arresten

Als vliegtuigpassagier heeft u verschillende rechten. Deze staan vastgelegd in verschillende documenten.

De belangrijkste documenten sommen we voor u op:

 • Verordening 261/2004
 • Verdrag van Montreal
 • Surgeon Arrest
 • Wallentin-Hermann arrest

Verordening 261/2004

Deze Europese verordening is opgesteld in 2004 en van kracht gegaan in 2005. Deze verordening bevat de belangrijkste passagiersrechten waar Nederlandse vliegtuigpassagiers mee van doen hebben. De Verordening is geldig als uw vlucht start vanuit een EU-land of vertrekt van buiten een EU-land, maar vliegt met een Europese vliegtuigmaatschappij.

In de Verordening 261/2004 staat omschreven wanneer u recht heeft op een vergoeding van de airline en wat de hoogte is van deze vergoeding.
Benieuwd naar wat uw rechten zijn bij vluchtvertraging, annulering van uw vlucht, het missen van een aansluiting, weigering van de vlucht of wijziging van vluchttijden?

Lees meer over uw rechten die staan omschreven in de Verordening 261/2004.

Verdrag van Montreal

Het Verdrag van Montreal is niet alleen in de EU geldig, maar geldt voor vrijwel alle landen van de wereld. In Nederland is het Verdrag sinds 2004 in werking.

In het Verdrag van Montreal staan rechten van vliegtuigpassagiers omschreven die te maken hebben met letsel, vluchtproblemen zoals vertragingen en annuleringen en problemen rondom bagage. Een belangrijke aanvulling die het Verdrag van Montreal biedt ten opzichte van Verordening 261/2004 is dat u recht heeft op ‘verzorging’ als u meer dan 2 uur vertraging heeft.

Ten aanzien van bagage staat in het Verdrag van Montreal omschreven dat de airline verantwoordelijk is voor het aankomen van bagage en aansprakelijk gesteld kan worden bij verlies of beschadiging van bagage.

Sturgeon Arrest

Verordening 261/2004 gaat oorspronkelijk alleen in op de rechten van vliegtuigpassagiers bij annulering van de vlucht.

De familie Sturgeon liep tijdens een vlucht 25 uur vertraging op en de airline schaalde dit onder ‘vertraging’ in plaats van ‘annulering’. Daarmee hoefden zij volgens de Verordening 261/2004 geen vergoeding te betalen. De familie Sturgeon vocht dit aan.

Dit leidde tot het Sturgeon-arrest in 2009; de aanvulling op de Verordening 261/2004 waarin staat omschreven wat uw rechten zijn bij vluchtvertraging en welke vergoedingen daarbij horen.

Walletin-Hermann arrest

Het Walletin-Hermann arrest is een aanvulling op Verordening 261/2004 die in 2008 van kracht is gegaan. De familie Walletin-Hermann liep als gevolg van een technisch mankement een vertraging op van meer dan 4 uur. De airline concludeerde dat het technisch mankement overmacht was en keerden daarom niet de vergoeding uit waar de familie volgens de Verordening 261/2004 recht op had.

Via het Europese Hof werd uiteindelijk besloten dat een technisch mankement aan een vliegtuig niet valt onder buitengewone omstandigheden, tenzij dit mankement veroorzaakt is door een fabricagefout, sabotage of terrorisme.

Verordening 889/2002

In de Europese Verordening 889/2002 staat vastgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot bagage. Net als Verordening 261/2004 is deze alleen geldig als U vloog vanaf een EU-land of u vloog van buiten de EU met een Europese vliegtuigmaatschappij.

In de Verordening 889/2002 staat vastgelegd wat uw rechten zijn als uw bagage kwijtgeraakt is en op welke vergoedingen u recht heeft.

De belangrijkste passagiersrechten voor u samengevat

Recht op verzorging bij een vertraging van meer dan 2 uur

Heeft u meer dan 2 uur vertraging, dan heeft u volgens het Verdrag van Montreal ‘recht op verzorging’. Dat houdt in dat u recht heeft op maaltijden, drinken en 2 telefoontjes op kosten van de airline. Regelt de airline dit niet voor u? Dan mag u de kosten die redelijkerwijs passen bij uw wachttijd, claimen bij de airline.

Gaat het vliegtuig uiteindelijk pas een dag later? Dan heeft u recht op een overnachting en transfer van- en naar de accommodatie. Ook hiervoor geldt dat als de airline dit niet voor u regelt, u deze kosten kunt claimen.

Recht op een vergoeding volgens Verordening 261/2004

In de Europese Verordening 261/2004 staan uw rechten vastgelegd bij:

Vluchtvertraging

Bij vluchtvertraging heeft u recht op een vergoeding als u meer dan 3 uur vertraging had. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van hoe lang uw vertraging was en wat de reisafstand is van uw vlucht.

Overzicht van vergoedingen bij vluchtvertraging

Duur vertraging
>2uur vertraging
<1500km en > 3uur vertraging
>1500km en > 3uur vertraging
>3500km en > 3uur vertraging
>3500km en > 4uur vertraging
Binnen EU
Gemaakte kosten voor verzorging
€250,-
€400,-
Buiten EU
Gemaakte kosten voor verzorging
€250,-
€400,-
€300,-
€600,-

Meer over vlucht vertraging >

Annulering van uw vlucht

Wordt uw vlucht geannuleerd? Dan is het van belang wanneer uw vlucht is geannuleerd of u recht heeft op een vergoeding.

 • Wordt uw vlucht langer dan 14 dagen voor de vluchtdatum geannuleerd, heeft u geen recht op een vergoeding
 • Is uw vlucht korter dan 2 weken voor vertrek geannuleerd? Dan heeft u recht op een vergoeding
 • Als u tussen de 14 dagen en 7 dagen voor uw vertrek geannuleerd wordt en uw vervangende vlucht komt meer dan 2 uur, of langer dan 4 uur later aan, dan heeft u ook recht op een vergoeding
 • Wordt uw vlucht korter dan 7 dagen van tevoren geannuleerd en vertrekt u langer dan 1 uur eerder of komt u meer dan 2 uur later aan, dan heeft u ook recht op een vergoeding
vluchtwijziging compensatie en vergoeding

De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht.

De hoogte van deze vergoeding is als volgt:

Vluchtbestemmingen binnen de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 1500 km

Vluchtbestemmingen buiten de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand tussen 1500 km en 3500 km is
 • €600 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 3500 km

Meer informatie over geannuleerde vluchten >

Missen van aansluitende vlucht

Mist u uw aansluitende vlucht als gevolg van een vertraging van uw eerste vlucht of komt u later dan 3 uur aan op de plaats van bestemming? Dan heeft u recht op een vergoeding. Tenminste, als beide vluchten onderdeel zijn van 1 boeking en u valt onder de verordening 261/2004: u vliegt vanuit de EU of vliegt naar de EU met een Europese airline.

Voldoet u hieraan? Dan zijn uw rechten als volgt:

 • De airline moet u kosteloos een nieuwe vlucht aanbieden naar de eindbestemming.
 • Heeft u meer dan 2 uur vertraging, dan heeft u recht op verzorging (eten en drinken).
 • Vertrekt uw nieuwe vlucht pas de volgende dag, dan heeft u ook recht op een overnachting.
 • Komt u vervolgens meer dan 3 uur later aan op de plaats van bestemming, dan heeft u ook recht op een vergoeding voor deze vertraging.

De hoogte van deze vergoeding is hetzelfde als dan wanneer uw vlucht vertraagd is en afhankelijk van de vluchtafstand.

Overzicht van vergoedingen bij vluchtvertraging

Duur vertraging
<1500km en > 3uur vertraging
>1500km en > 3uur vertraging
>3500km en > 3uur vertraging
>3500km en > 4uur vertraging
Binnen EU
€250,-
€400,-
Buiten EU
€250,-
€400,-
€300,-
€600,-

Meer over het missen van uw aansluitende vlucht >

Vlucht overboekt, u kunt niet mee op de vlucht

Kunt u niet meer mee op de vlucht, omdat er geen plek meer is? Dat kan voorkomen als er meer stoelen zijn verkocht dan beschikbaar, of als er een kleiner vliegtuig ingezet moet worden dan gepland. Zorg en dan voor dat u bewijs heeft dat u op het vliegveld aanwezig bent geweest en dat u geweigerd bent.

De vergoeding waar u recht op heeft is afhankelijk van de afstand van de vlucht, en hetzelfde als dat uw vlucht geannuleerd zou zijn.

Vluchtbestemmingen binnen de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 1500 km

Vluchtbestemmingen buiten de EU:

 • €250 vergoeding als uw vluchtafstand korter is dan 1500 km
 • €400 vergoeding als uw vluchtafstand tussen 1500 km en 3500 km is
 • €600 vergoeding als uw vluchtafstand langer is dan 3500 km

Krijgt u een andere vlucht aangeboden en komt u met geringe vertraging aan op uw bestemming, dan kan de compensatie worden gehalveerd. Dit is van toepassing als:

 • Als uw vlucht maximaal 1500km was en u uiteindelijk minder dan 2 uur later aankwam
 • Als uw vlucht minder dan 3 uur later aankwam op een bestemming tussen de 1500km en 3500km afstand
 • Als u minder dan 4 uur later aankwam op een bestemming verder dan 3500km

Meer over het overboekte vluchten >

Overmacht, buitengewone omstandigheden

Als u vluchtproblemen heeft als gevolg van overmacht, dan kan de airline er niets aan doen dat u niet op het geplande tijdstip op de plaats van bestemming bent gekomen.

In verschillende overmacht-situaties treft de airline geen blaam. Dit worden ook wel ‘buitengewone omstandigheden’ genoemd.

Enkele voorbeelden:

 • Slecht weer
 • Terrorisme
 • Medische noodlandingen
 • Stakingen anders dan van eigen personeel
 • Een medische noodlanding

Meer over buitengewone omstandigheden >

Bagage

De airline is verantwoordelijk voor het aankomen van uw bagage op plaats van bestemming. Raakt uw bagage kwijt, kan de airline aansprakelijk worden gesteld. U kunt gemaakte kosten als gevolg van de vermissing van uw bagage claimen bij de airline. Deze kosten moeten wel redelijk zijn voor de duur van de vermissing.

Meer over uw rechten bij vermiste bagage >

13599 passagiers hebben EUclaim een score van 4,5 uit 5 gegeven op Trustpilot.
Lees hoe deze passagiers onze service hebben ervaren.

Bekijk 13599 ervaringen