Luchthaven vertraging

Wat wordt bedoeld met een buitengewone omstandigheid?

‘U heeft geen recht op een vergoeding, want er was sprake van een buitengewone omstandigheid.’ Dit is iets wat vliegtuigmaatschappijen regelmatig gebruiken. Maar wat is eigenlijk een buitengewone omstandigheid en in welke situatie is dit een geldige reden voor het niet uitbetalen van een vergoeding?

Uw rechten vastgelegd in Verordening 261/2004

In Europa geldt sinds 2005 Verordening 261/2004. Hierin worden de rechten van vliegtuigpassagiers beschermd. Als vliegtuigpassagier heeft u bij een vluchtvertraging van meer dan drie uur recht op maximaal €600 per persoon. In Verordening 261/2004 staat ook dat gedupeerde vliegtuigpassagiers geen recht hebben op een vergoeding, oftewel compensatie, wanneer de vliegtuigmaatschappij kan aantonen dat de problemen met de vlucht zijn ontstaan door een buitengewone omstandigheid. Wat precies onder een buitengewone omstandigheid valt staat niet omschreven.

Sinds 2005 zijn er steeds verschillende arresten uitgesproken die meer duidelijkheid geven over wat precies een buitengewone omstandigheid is. U kunt hierbij denken aan het Van der Lans-arrest en het Wallentin-Hermann arrest. De belangrijkste vuistregel bij een buitengewone omstandigheid is: wanneer de situatie niet inherent is aan het voeren van een vliegtuigmaatschappij is er sprake van een buitengewone omstandigheid.

Wij bij EUclaim weten door onze jarenlange ervaring wanneer u recht heeft op een vergoeding. Door onze toegang tot de unieke database van Lennoc Flight Intelligence en de vele rechtszaken die wij hebben gevoerd voor passagiers, weten wij wanneer een vliegtuigmaatschappij onterecht een beroep doet op een buitengewone omstandigheid.

Voorbeelden van buitengewone omstandigheden

Met een buitengewone omstandigheid wordt een situatie bedoeld waarin sprake is van overmacht. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties:

Situaties die niet gezien worden als een buitengewone omstandigheid zijn:

  • Technische mankementen aan het vliegtuig
  • Staking van het eigen personeel van de vliegtuigmaatschappij
  • ‘Wilde staking’ van het eigen personeel van de vliegtuigmaatschappij

Waar heeft u recht op bij een buitengewone omstandigheid?

Wanneer een vlucht vertraagd of geannuleerd is door een buitengewone omstandigheid heeft u geen recht op een vergoeding. In Verordening 261/2004 is vastgelegd dat een vliegtuigmaatschappij niet aansprakelijk is voor situaties die buiten de bedrijfsvoering liggen. U kunt hierbij onder andere denken aan slecht weer of stakingen van luchtverkeersleidingen. Volgens Verordening 261/2004 hebben gedupeerde vliegtuigpassagiers wel recht op verzorging door de vliegtuigmaatschappij. Wanneer u recht hebt op verzorging is afhankelijk van de afstand van de vlucht en de duur van de vertraging.

  • Bij een vlucht tot 1500 km en na twee uur vertraging
  • Bij een vlucht van 1500 km tot en met 3500 km en na drie uur vertraging
  • Bij een vlucht van meer dan 3500 km en na vier uur vertraging

Onder verzorging wordt verstaan eten, drinken en waar nodig een hotelovernachting. U heeft altijd recht op verzorging, dus ook wanneer de vluchtvertraging is ontstaan door een buitengewone omstandigheid.

TIP: Extra kosten gemaakt door vluchtproblemen?

Is uw vlucht geannuleerd of vertraagd door een buitengewone omstandigheid? U heeft geen recht op een vergoeding, maar de vliegtuigmaatschappij heeft wel zorgplicht! Wij helpen u graag deze gemaakte kosten terug te krijgen.

Krijg uw extra gemaakte kosten terug

Weet u niet zeker of u recht heeft op een vergoeding?

Het is voor u wellicht lastig om te bepalen waarom uw vlucht vertraging oploopt. Controleer daarom altijd uw vluchtgegevens in onze calculator en wij geven u gratis advies. Wanneer u de claim indient bij EUclaim, zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. De service van EUclaim is op basis van no cure, no pay dus u loopt geen enkel risico.

Gecontroleerd door Hendrik Noorderhaven

Hendrik Noorderhaven is de CEO van EUclaim. Hij houdt zich al decennia bezig met de rechten van passagiers. Spreekt regelmatig met de media.

Meer over Hendrik

Hulp nodig? Neem contact op

Heeft u uw antwoord niet gevonden? Of heeft u hulp nodig bij het indienen van uw claim? Wij helpen u graag verder!

Vragen? Chat of bel
Waren er problemen met uw vlucht? Check uw vergoeding