Luchthaven vertraging

Veelgestelde vragen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze Customer Care medewerkers staan elke werkdag van 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur voor u klaar via telefoonnummer 088–0066466, Live Chat en via customercare@euclaim.nl.

Heeft u een vlucht geboekt? U heeft altijd kans dat deze niet volgens plan verloopt. Geef uw vluchtnummer en -datum door, dan houden wij voor u bij of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Kunt u claimen? Dan ontvangt u van ons een bericht.

Over de service van EUclaim

 • Wat doet EUclaim?

  Wij zorgen ervoor dat gedupeerde vliegtuigpassagiers krijgen waar ze recht op hebben. Op het moment dat u last heeft gehad van een geannuleerde of vertraagde vlucht, een gemiste aansluiting of dat u geweigerd bent op de vlucht, kunt u bij ons terecht.

  Wij helpen u op basis van een uitgebreide en zelf ontwikkelde database waarin dagelijks alle vluchten, het weer en het nieuws geanalyseerd worden. Wij nemen alle zorg voor u uit handen en gaan zelfs voor u naar de rechter. Op basis van no cure, no pay zorgt EUclaim ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. U betaalt dus alleen onze succesfee op het moment dat wij voor u succesvol zijn.

 • Wat is het verschil tussen EUclaim en een rechtsbijstandverzekering?

  Wij zijn een commercieel bedrijf dat het gehele claimproces voor u uit handen neemt op basis van no cure, no pay. Bij een positief resultaat ontvangt u de vergoeding minus onze succesfee van 29% en administratiekosten.
  Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering waar u elke maand premie voor betaalt. De verzekeraar zal het basisbedrag voor u claimen bij de vliegtuigmaatschappij. U dient hiervoor altijd de voorwaarden van de verzekeraar te controleren.

 • Waarom EUclaim?

  Wij hebben in Nederland de meeste ervaring op het gebied van passagiersrechten. In combinatie met onze unieke database en sterke juridische afdeling, heeft dit ervoor gezorgd dat wij een goede naam hebben opgebouwd bij vliegtuigmaatschappijen.
  Dient u uw claimaanvraag bij ons in, dan wordt u op de hoogte gehouden van het claimproces via uw online dossier. U hoeft alleen de benodigde informatie toe te sturen en wij doen de rest.

 • Hoe verloopt het claimproces bij EUclaim?

  Op het moment dat wij uw claimaanvraag hebben geaccepteerd, gaan wij aan de slag om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Klik hier om meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt met uw claim bij EUclaim.

 • Hoe lang duurt het om een claim af te handelen?

  De looptijd van een claim is afhankelijk van een aantal externe factoren. Hoe lang het gehele claimproces precies gaat duren, is daarom onvoorspelbaar. Wij streven er naar om binnen zes maanden positief resultaat voor u te bereiken, maar helaas kunnen wij dit niet garanderen. Er zijn claims die binnen een aantal weken zijn afgehandeld, maar er zijn ook claims die meerdere jaren in beslag nemen. In deze situaties is er een juridische procedure gestart en dit zorgt ervoor dat het claimproces langer duurt.

 • Welke reisdocumenten zijn nodig om een claim in te dienen?

  Er zijn een aantal reisdocumenten noodzakelijk om de claimaanvraag in behandeling te kunnen nemen. De benodigde reisdocumenten kunt u direct uploaden tijdens het indienen van de claimaanvraag. Het is ook mogelijk om de documenten op een later moment toe te voegen aan uw online dossier. Wij hebben een kopie nodig van de volgende documenten:

  • Identiteitsbewijs
  • Boekingsbevestiging en/of
  • E-ticket(s) en/of
  • Instapkaart(en)

  Bent u niet meer in het bezig van bovengenoemde reisdocumenten? Dan kunt u deze opvragen bij de organisatie waarbij u de reis of vliegticket heeft geboekt.

 • Wat doet EUclaim om uw privacy te waarborgen?

  Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit houdt in dat wij uw identiteitsbewijs anonimiseren en uw gegevens bewaren in een streng beveiligde online omgeving.

 • Wat kost de service van EUclaim?

  Wij werken op basis van no cure, no pay. Dit houdt in dat u alleen onze succesfee van 29% + 33 euro dossierkosten (inclusief BTW) per persoon betaalt, wanneer wij uw claim positief hebben afgerond. Onze succesfee is ongeacht of wij voor u naar de rechtbank zijn gegaan. Bij de uitbetaling van uw vergoeding, houden wij de succesfee en de administratiekosten in.

  Wanneer u een claim wilt indienen voor meer dan tien personen kunt u contact opnemen met onze Customer Care medewerkers via customercare@euclaim.nl. Zij kunnen dan de eventuele mogelijkheden met u bespreken.

 • Mijn claim wordt behandeld door de juridische afdeling, wat betekent dit?

  Luchtvaartmaatschappijen zijn niet altijd even happig op claims. Staat u in uw recht, maar weigeren zij te betalen? Dan neemt onze juridische afdeling het over. Dit betekent dat het langer kan duren voordat uw claim is afgehandeld.

  Maar ook als de juridische afdeling zich ontfermt over uw claim, blijft dit op basis van no cure, no pay. De kosten blijven gelijk: een fee van 29% + 33 euro dossierkosten (inclusief BTW) per persoon, zelfs als we een rechtszaak starten.

   

  U loopt dus geen enkel risico als passagier. Lees meer over wat er gebeurt als een claim wordt opgepakt door onze juridische afdeling.

Over Verordening 261/2004

 • Wanneer valt een vlucht onder Verordening 261/2004?

  Een vlucht valt onder Verordening 261/2004 op het moment dat u binnen de EU vliegt, wanneer u vanuit de EU vliegt naar een bestemming buiten de EU of wanneer u van buiten de EU naar een bestemming vliegt binnen de EU met een Europese vliegtuigmaatschappij.

 • Wat wordt er bedoeld met een buitengewone omstandigheid?

  Met een buitengewone omstandigheid wordt een situatie bedoeld waarin sprake is van overmacht. De vliegtuigmaatschappij is niet verantwoordelijk voor de ontstane problemen met de vlucht. U kunt hierbij denken aan weersomstandigheden, terrorisme, stakingen van de luchtverkeersleiding, medische noodlandingen en situaties met passagiers aan boord van het vliegtuig. Een technisch mankement aan het vliegtuig valt niet onder een buitengewone omstandigheid en hierbij heeft u recht op een vergoeding. 

 • Kan ik claimen voor een minderjarige?

  Het is mogelijk om te claimen voor een minderjarige. Op het moment dat u een claim indient voor een minderjarige, is het belangrijk dat beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers een volmacht invullen. Het kan voorkomen dat niet beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers onderdeel zijn van de claimaanvraag. Om een vergoeding te kunnen claimen voor de minderjarige passagier is het wel noodzakelijk dat wij van beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers een ingevulde en getekende volmacht ontvangen. Bij kinderen onder de twee jaar is het van belang dat u kunt aantonen dat het kind gebruikt heeft gemaakt van een betaald ticket (eigen stoel).

 • Kan ik ook een claim indienen voor mijn extra gemaakte kosten?

  Wanneer u extra kosten heeft moeten maken door een lange vluchtvertraging of annulering heeft u recht op teruggave van deze kosten. De vliegtuigmaatschappij is hier voor verantwoordelijk. Op het moment dat u bij EUclaim een claim indient voor uw tijdsverlies kunt u voor deze vlucht ook de extra kosten indienen. Het is hierbij belangrijk dat u de bonnen van de uitgave(n) heeft bewaard.

 • Kan ik ook claimen als ik vlieg vanuit Duitsland of België?

  Verordening 261/2004 is een Europese wetgeving. Duitsland en België vallen onder de EU en daarmee ook onder Verordening 261/2004. De vervaltermijnen in deze landen zijn anders dan in Nederland. In België geldt een vervaltermijn van één jaar en in Duitsland is het drie jaar.

 • Kan ik een claim indienen bij EUclaim als ik in België woon?

  EUclaim is werkzaam in Nederland, Engeland, Duitsland en België. Dit houdt in dat u ook een claim kunt indienen voor uw geannuleerde en vertraagde vlucht vanuit Duitsland of België. Wanneer de vliegtuigmaatschappij niet wilt betalen zullen wij uw claim overdragen aan onze advocaten in het betreffende land. Zij gaan dan voor u naar de rechtbank. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De service van EUclaim blijft op basis van no cure, no pay.

 • Is er een vervaltermijn van toepassing?

  In Nederland is een vervaltermijn van twee jaar van toepassing. Dit betekent dat een claim binnen twee jaar bij een rechter ingediend moet zijn. U kunt daarom bij ons tot 1,5 jaar na de vluchtdatum een claimaanvraag indienen. Dit is omdat wij geruime tijd nodig hebben om, indien wij daarvoor kiezen, een zaak voor de rechter te brengen.

 • Kan ik de vouchers aannemen die de vliegtuigmaatschappij mij aanbied?

  Het komt regelmatig voor dat vliegtuigmaatschappijen vouchers aanbieden voor een vertraagde of geannuleerde vlucht. Dit wordt gezien als een vorm van vergoeding. Wanneer u de vouchers aanneemt vervalt uw recht op een financiële vergoeding voor het tijdsverlies op basis van Verordening 261/2004. Vouchers voor eten of drinken vallen buiten het recht op een vergoeding en deze kunt u dus gerust aannemen. 

 • Kan ik bij meerdere organisaties een claim indienen?

  In de wetgeving is vastgelegd dat u altijd maar één keer uw recht kunt behalen. Dit geldt ook voor uw vergoeding voor het tijdsverlies op basis van Verordening 261/2004. Het is daarom niet toegestaan om een claim in te dienen bij meerdere partijen, zoals de vliegtuigmaatschappij en een claimbureau of bij twee verschillende claimbureaus.  Mocht u dit doen kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Documenten

 • Waarom moet ik een volmacht invullen en ondertekenen?

  U moet een volmacht invullen en ondertekenen, zodat wij kunnen aantonen dat wij uw belangen behartigen. Er zijn vliegtuigmaatschappijen die een claim niet in behandeling nemen bij afwezigheid van een volmacht. Op het moment dat wij voor uw claim een juridische procedure gaan starten, is het noodzakelijk dat wij een volmacht hebben voor alle passagiers in uw claim.

 • Waarom moet er een volmacht ingevuld worden voor minderjarige passagiers?

  Op het moment dat wij voor u naar de rechtbank gaan, is het noodzakelijk dat wij een machtiging voor alle minderjarige passagiers in de claim hebben. Wij hebben de volmacht nodig om de machtiging voor minderjarige bij de rechtbank op te vragen. Deze machtiging kunnen wij alleen opvragen met een volmacht van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige passagier(s).

 • Waarom dient mijn ex-partner (de vader/moeder van de minderjarige passagier) ook een volmacht in te vullen?

  De rechtbank heeft een machtiging nodig van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers en daarom moeten beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers een getekende volmacht aanleveren. De rechtbank kan een vergoeding voor de minderjarige passagier afwijzen wanneer wij geen machtiging minderjarige kunnen aantonen.

 • Hoe vul ik een hardcopy volmacht in?

  Iedere passagier in uw claim moet een volmacht invullen en ondertekenen. Alle ondertekende volmachten moeten toegevoegd worden aan het online dossier. De meerderjarige passagiers in uw claim, hoeven enkel pagina 1 in te vullen en te ondertekenen. Het is noodzakelijk dat de volmacht goed leesbaar wordt ingevuld en wordt ondertekend. 

 • Hoe vul ik een hardcopy volmacht voor een minderjarige in?

  Bij een minderjarige passagier moeten beide ouders de volmacht ‘wettelijk vertegenwoordiger minderjarige(n)’ invullen en ondertekenen (iedere ouder een eigen exemplaar). Wanneer één of beide ouders geen onderdeel zijn van de claim, dient wel de volmacht ‘wettelijk vertegenwoordiger minderjarige(n)’ door beide ouders ingevuld en ondertekend te worden. Wij kunnen een volmacht met een digitale handtekening niet accepteren.

 • Wat is DocuSign?

  EUclaim maakt gebruik van DocuSign voor het digitaal controleren en tekenen van de volmacht. DocuSign is een erkend en veilig systeem om juridische documenten te tekenen.

 • Hoe teken ik de digitale volmacht van DocuSign?

  Iedere passagier in uw claim moet een volmacht invullen en ondertekenen. In uw online dossier kunt u bij het tabje ‘Details’ de e-mailadressen van alle passagiers in de claim invullen. Op de ingevulde e-mailadressen ontvangen de passagiers een e-mail van DocuSign. In de e-mail kunt u klikken op ‘Ga naar document’ en dan komt u in de beveiligde DocuSign omgeving. Hier kunt u het document controleren en digitaal tekenen. DocuSign geeft aan welke gegevens u moet controleren, welke gegevens u nog moet invullen en waar u moet tekenen. Het tekenen van het document duurt slechts enkele minuten. Wanneer u het document heeft getekend, komt deze automatisch bij ons in het systeem te staan.

 • Waarom moet ik een kopie van mijn paspoort/identiteitskaart opsturen?

  Het kopie van uw paspoort/identiteitskaart (voor- en achterkant) wordt gebruikt ter controle van de juiste schrijfwijze van uw naam en ter verificatie van uw handtekening op de volmacht. Er zijn vliegtuigmaatschappijen die zonder kopie van het paspoort/identiteitskaart de claim niet in behandeling nemen. Voor deze vliegtuigmaatschappijen is het documentnummer van het identiteitsbewijs van belang.

  Tip: om een kopie paspoort/identiteitskaart (voor-en achterkant) te maken, kunt u gebruik maken van de kopie ID-app. Met deze app kunt u gevoelige informatie op uw identiteitsbewijs gemakkelijk doorstrepen. De app is gratis verkrijgbaar in Google Play (Android), de App Store (Apple iOS) en de Windows Phone Store (Windows).

 • Waarom is mijn paspoort/identiteitskaart anoniem gemaakt?

  In uw online dossier kunt u de documenten terugvinden die u heeft toegevoegd aan uw claim. Wij maken de privacy gevoelige informatie op uw toegevoegde paspoort/identiteiskaart anoniem doormiddel van witte vlakken. Op deze manier kunnen wij uw privacy garanderen.

Online dossier

 • Hoe kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

  Het is wegens veiligheidsoverwegingen niet mogelijk om uw e-mailadres aan te passen in uw online dossier. Als u uw e-mailadres wilt wijzigen kunt u contact opnemen met onze Customer Care medewerkers via customercare@euclaim.nl. Op het moment dat uw e-mailadres is gewijzigd kunt u inloggen in uw online dossier met het aangepaste e-mailadres. U ontvangt ook alle e-mails betreffende uw claim op het gewijzigde e-mailadres.

 • Hoe kan ik het wachtwoord voor mijn online dossier wijzigen?

  U kunt uw wachtwoord wijzigen in uw online dossier bij ‘Inloggegevens’ onder het tabje ‘Mijn account’. Op het moment dat u het wachtwoord heeft gewijzigd kunt u inloggen in uw online dossier met het nieuwe wachtwoord.

 • Hoe kan ik extra passagiers toevoegen in mijn claim?

  U heeft in uw online dossier de mogelijkheid om extra passagiers toe te voegen aan uw claim. Dit kunt u doen tot het moment dat wij uw claim hebben onderzocht en geaccepteerd. In uw online dossier staan de passagiersgegevens bij het tabje ‘Details’. Hier ziet u een knop met ‘Passagier toevoegen’. Wij zullen dan ook van deze passagier de claim indienen bij de vliegtuigmaatschappij.

 • Waar kan ik mijn bankgegevens invullen?

  Ga naar uw online dossier en klik bij de betreffende claim op ‘Bekijk deze claim’. In uw claim kunt u bij het tabje ‘Details’ uw bankgegevens invullen door op ‘wijzig’ te klikken. Wanneer u de benodigde informatie heeft ingevuld kunt u de wijzigen opslaan. Het is niet mogelijk om per e-mail of telefonisch uw bankgegevens aan ons door te geven.

Claim overgedragen aan buitenlandse juridische partner

 • Waarom is mijn claim overgedragen aan een advocatenbureau in Spanje, België, Duitsland of Frankrijk?

  Wij werken samen met advocatenkantoren in Belgie, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Had uw vlucht betrekking op een van deze landen? Dan valt uw vlucht onder de lokaal geldende wetgeving. Uw claim is daarom overgedragen aan een lokale juridisch partner van ons.

  Het advocatenkantoor handelt uw claim verder af. Zij zullen eventueel ook een dagvaarding indienen bij de rechtbank.

  Voor u verandert er niets, dezelfde voorwaarden blijven geldig.

 • Mjin claim is overgedragen aan een advocatenbureau, zijn er extra kosten?

  Onze juridische partners in Belgie, Duitsland, Frankrijk en Spanje brengen geen extra kosten in rekening. De voorwaarden die u, bij het indienen van de claim bij ons geaccepteerd heeft, blijven van toepassing.

  Dit geldt niet als uw claim is overgedragen aan Bott and Co, onze partner in het Verenigd Koninkrijk. Bekijk hier de kosten.

 • Ik ontvang een afrekening van een buitenlandse rechtbank. Wat moet ik nu doen?

  Op het moment dat uw claim is ingediend bij een buitenlandse rechtbank kan het voorkomen dat u persoonlijk een afrekening ontvangt. Deze hoeft u niet zelf te betalen. Wij willen u vragen om de afrekening toe te voegen aan uw online dossier of te e-mailen naar info@euclaim.nl.

 • Waarom ontvang ik juridische stukken van de (Duitse) rechtbank?

  Volgens de Duitse wetgeving is het verplicht dat u als passagier op de hoogte wordt gehouden van de rechtzaak. De stukken die u ontvangt zijn alleen ter informatie. Het kan ook voorkomen dat u een schikkingsvoorstel ontvangt.

  Wanneer u een dergelijk voorstel ontvangt hebben wij uw akkoord nodig om deze schikking te accepteren of andere maatregelen te treffen. Onze advocaten mogen deze beslissing niet nemen, u dient dit zelf aan te geven.

 • Waarom staat Bott and Co bij mijn claim?

  Bott and Co is onze juridische partner in het Verenigd Koninkrijk. Dit Britse juridisch kantoor is gespecialiseerd in de rechten van vliegtuigpassagiers.

   

  Sinds de Brexit geldt Europese regelgeving niet meer in het VK. Daarom hebben wij de claim overgedragen aan Bott and Co, zij hebben veel ervaring met de Britse regulering The Air Passenger Rights and Air Travel Organisers’ Licensing Regulations 2019.

   

  De overdracht betekent dat de kosten verandere. Bott and Co werkt volgens het no cure, no pay principe. Het kantoor brengt niets in rekening als uw claim niet succesvol is, u loop dus geen enkel financieel risico en krijgt geen onverwachte juridische rekeningen.

   

  Vragen of aanvullingen op uw claim? Stuur een mailtje naar aviation@bottonline.co.uk.

Overig

 • Waarom ontvang ik 50% van de vergoeding?

  Uw vlucht heeft een afstand van 3500 kilometer of meer afgelegd en u heeft een vertraging gehad tussen de drie en vier uur. In het Sturgeon arrest is vastgelegd dat gedupeerde passagiers bij een vlucht van 3500 kilometer of meer en met bij een vertraging tussen de drie en vier uur, recht hebben op 50% van de vergoeding.

 • Wanneer ontvang ik mijn vergoeding van EUclaim?

  Wanneer de vliegtuigmaatschappij aangegeven heeft uw financiële vergoeding te gaan betalen, duurt het gemiddeld tussen de acht en tien weken voordat wij de vergoeding hebben ontvangen. Op het moment dat wij uw vergoeding hebben ontvangen, gaan wij de vergoeding minus onze succes fee en administratiekosten naar de door u ingevulde bankrekeningnummer overmaken. Wij betalen vergoedingen uit rond de 15de en de 30ste van de maand.

 • Ik word nu direct benaderd door de vliegtuigmaatschappij. Wat moet ik nu doen?

  Op het moment dat de vliegtuigmaatschappij u een aanbod doet om de vergoeding uit te betalen, is het belangrijk dat u contact met ons opneemt voordat u het aanbod accepteert. Het is namelijk mogelijk dat wij al een juridische procedure zijn gestart tegen de vliegtuigmaatschappij en hiervoor kosten hebben gemaakt. Indien de vliegtuigmaatschappij u direct uitbetaalt, zullen wij u voor de gemaakte kosten een rekening toesturen conform artikel 6.6 van onze Algemene Voorwaarden.

14467 passagiers hebben EUclaim een score van 4,4 uit 5 gegeven op Trustpilot.
Lees hoe deze passagiers onze service hebben ervaren.

Bekijk 14467 ervaringen
Vragen? Chat of bel
Waren er problemen met uw vlucht? Check uw vergoeding