Van der Lans vs. KLM: Europese Hof stelt passagier in gelijk

Het Europese Hof van Justitie heeft een arrest gewezen in de zaak Van der Lans vs. KLM. De passagier is in het gelijk gesteld. Hiermee oordeelt het Europese Hof van Justitie wederom, zoals ook eerder bepaald in het Wallentin-Hermann arrest, dat een technisch mankement geen buitengewone omstandigheid is en passagiers aanspraak kunnen maken op een financiële compensatie. Top nieuws voor gedupeerde luchtvaartpassagiers!

Waar gaat de zaak precies over?

De rechten van luchtvaartpassagiers zijn vastgelegd in Verordening 261/2004. Hierin staat vermeld dat passagiers met een vertraagde of geannuleerde vlucht recht hebben op compensatie.

Een rechter in Amsterdam heeft naar aanleiding van een claim van passagiers met een vertraagde vlucht prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De rechter vindt het niet duidelijk hoe de regelgeving geïnterpreteerd moet worden. Het betreft een technisch mankement aan het brandstofsysteem. De belangrijkste vraag die de rechter heeft gesteld is of dit technisch mankement onvoorzienbaar was en daarom als buitengewone omstandigheid moet worden aangemerkt.

In mei heeft er een hoorzitting plaatsgevonden in Luxemburg.  EUclaim was hierbij aanwezig, alsmede KLM, de Nederlandse regering en de Europese Commissie. Een van de aanwezige EU-rechters heeft tijdens deze hoorzitting aangegeven dat het bekend is dat een vliegtuig stuk kan gaan en dat dit daarom niet als onvoorzien aangemerkt kan worden. De EU-rechters leken niet onder de indruk te zijn van de argumenten die KLM heeft aangevoerd.

Het arrest

Het arrest is vandaag gewezen en is geheel in de lijn der verwachting opgesteld. Geoordeeld is dat: “Aangezien de werking van vliegtuigen onvermijdelijk technische problemen met zich meebrengt, is het voor luchtvaartmaatschappijen in het kader van hun activiteiten evenwel de normale gang van zaken om met dergelijke problemen te worden geconfronteerd. In dat verband kunnen technische problemen die worden vastgesteld tijdens het onderhoud van vliegtuigen of die het gevolg zijn van onvolkomenheden bij een dergelijk onderhoud, als zodanig geen „buitengewone omstandigheden” vormen.”

Een technisch mankement is dus inherent aan de bedrijfsvoering van een luchtvaartmaatschappij en mag daarom niet als buitengewone omstandigheid gezien worden. Passagiers met een vluchtvertraging of annulering hebben in dit geval recht op een vergoeding voor het geleden tijdsverlies. Het gaat om een bedrag tussen de €250,- en €600,- per persoon. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van de afstand van de vlucht.

Het volledige arrest is hier terug te lezen.

Vorig blogartikel
Gezin in de steek gelaten door Lufthansa
Volgende blogartikel
Vlucht vertraagd? Aansluitende vlucht wacht niet

Geef een reactie

11 Reacties op "Van der Lans vs. KLM: Europese Hof stelt passagier in gelijk"

Vragen? Chat of bel