Luchthaven vertraging

Sturgeon arrest

Waarom heeft u recht op een vergoeding bij een vertraagde vlucht?

Wat is het Sturgeon Arrest? 

Op 19 november 2009 deed het Hof van Justitie van de Europe Unie een belangrijke uitspraak in de zaak Sturgeon tegen luchtvaartmaatschappij Condor Flugdienst GmbH. De zaak draaide om de vraag of luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn om passagiers te compenseren bij vertragingen van vluchten.

Het arrest had grote gevolgen voor de rechten van luchtvaartpassagiers in Europa en heeft ervoor gezorgd dat er sindsdien verschillende maatregelen zijn genomen om de rechten van passagiers te beschermen.

Sturgeon versterkt Verordening 261/2004

Het Sturgeon Arrest heeft alles te maken met Verordening 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004, die betrekking heeft op de rechten van luchtvaartpassagiers bij onder andere annuleringen. Verordening 261/2004 is een Europese wet die passagiersrechten beschermt en die van kracht is in alle EU-lidstaten. 

In de Verordening staat, dat de luchtvaartmaatschappij passagiers verzorging en bijstand moet bieden bij een lange vertraging. Er wordt niet verwezen naar artikel 7, waar het recht op compensatie uitgelegd wordt bij annulering van een vlucht. Het Sturgeon Arrest legt uit, dat de vergoeding uit artikel 7 óók geldt bij langdurige vertragingen.

Aanleiding van het Sturgeon Arrest

De zaak Sturgeon draaide om een vlucht van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor Flugdienst GmbH van Frankfurt naar Vancouver. De vlucht kwam 25 uur later aan dan gepland en de passagiers eisten compensatie van de luchtvaartmaatschappij.

De familie Sturgeon was van mening dat de vlucht was geannuleerd, en beagumenteerde daarom recht te hebben op compensatie. De luchtvaartmaatschappij was het daar niet mee eens. Volgens Condor was er sprake van een vertraging, waardoor de familie geen recht zou hebben op compensatie.

Vervolgens stapte de familie Sturgeon naar de Duitse rechter, die de zaak voorlegde aan het Hof van Justitie van de Europe Unie. Het Hof kreeg daarmee de kans om zich uit te spreken over de geest van Verordening 261/2004.

Vlucht vertraagd? Check hieronder waar u recht op heeft.

Uitspraak van het Hof van Justitie van de Europe Unie

Het Hof van Justitie van de Europe Unie oordeelde, dat passagiers bij vluchtvertaging in bepaalde gevallen recht hebben op compensatie. Een vertraagde vlucht kan namelijk net zo veel tijdverlies opleveren als een geannuleerde vlucht, en het Hof bepaalde daarom, dat passagiers van vertraagde vluchten ook aanspraak moeten kunnen maken op compensatie waneer de vertraging langer duurt dan 3 uur. 

Het bedrag van de compensatie is afhankelijk van de afstand van de vlucht en kan oplopen tot 600 euro per passagier.

Gaat u binnenkort op reis? Dan kan uw vlucht vertraging oplopen of zelfs geannuleerd worden door de luchtvaartmaatschappij. Laat hieronder alvast uw vluchtgegevens achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen als u vluchtproblemen heeft en recht heeft op een vergoeding. Wij nemen alleen contact met u op, als u recht heeft op compensatie.

Gecontroleerd door

Tjitze Noorderhaven is uitvoerend directeur bij EUclaim en is een bekende naam in de luchtvaartindustrie. Hij verschijnt al tientallen jaren in vooral buitenlandse media om duiding te geven aan EU Verordening 261.

Meer over Tjitze
Vragen? Chat of bel
Waren er problemen met uw vlucht? Check uw vergoeding