Verordening 261/2004

Uw rechten als vliegtuigpassagier

Sinds 2005 bestaat binnen de Europese Unie Verordening 261/2004. Hierin worden uw rechten als vliegtuigpassagier beschermd en zijn de plichten van de vliegtuigmaatschappijen vastgesteld. Wij bij EUclaim weten door onze jarenlange ervaring precies hoe Verordening 261/2004 werkt.

Europese regelgeving

Verordening 261/2004 is geldig binnen de Europese Unie. Dit houdt in dat u zich alleen kunt beroepen op de regelgeving als:

Stel: u vliegt met KLM vanuit Bangkok naar Amsterdam. U komt aan met een vertraging van 3,5 uur. In deze situatie heeft u recht op een vergoeding voor het geleden tijdsverlies. Wordt uw vlucht uitgevoerd door EVA Air, dan heeft u op basis van Verordening 261/2004 geen recht op een vergoeding.

Recht op een vergoeding

Naast het feit dat Verordening 261/2004 alleen van toepassing is binnen de EU, is er ook vastgelegd dat u alleen recht heeft op een vergoeding, oftewel compensatie, mits u met meer dan drie uur vertraging op uw eindbestemming bent aangekomen. In de volgende situaties heeft u als vliegtuigpassagier recht op een vergoeding voor het geleden tijdsverlies:

Naast dat een van bovenstaande situaties van toepassing moet zijn op uw vlucht is het van belang dat u als passagier een geldige boeking heeft. In Verordening 261/2004 is aangegeven dat passagiers die gratis vliegen of tegen een gereduceerd tarief, dat niet toegangelijk is voor het publiek (zoals personeelskorting) geen aanspraak hebben op een vergoeding voor het geleden tijdsverlies.

Hoogte van de vergoeding voor het tijdsverlies

In Verordening 261/2004 staat dat u als vliegtuigpassagier recht heeft op goede verzorging tijdens het wachten op de luchthaven. Hierbij kunt u denken aan eten en drinken, maar ook een hotelovernachting. Op het moment dat u met meer dan drie uur vertraging aankomt op uw eindbestemming heeft u mogelijk recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de afstand van de vlucht. De betaalde ticketprijs heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding voor het tijdsverlies.

Vluchtbestemmingen binnen de EU

Vluchtbestemmingen buiten de EU

Bij een vlucht met een afstand van 3500 kilometer of meer en een vertraging tussen de drie en vier uur, heeft u volgens het Sturgeon arrest recht op 50% van de vergoeding.

Bereken de afstand van uw vlucht

  • {{ airport.Name }} ({{ airport.IATACode }})
We hebben geen vliegveld gevonden met uw zoekopdracht
  • {{ airport.Name }} ({{ airport.IATACode }})
We hebben geen vliegveld gevonden met uw zoekopdracht
De afstand tussen {{ distanceCalculator.flights[0].departureAirport }} en {{ distanceCalculator.flights[0].arrivalAirport }} is {{ distanceCalculator.distance | number:2 }} km. Controleer of u recht heeft op een vergoeding.
U heeft nog niet alle benodigde informatie ingevuld

Geen recht op vergoeding bij een buitengewone omstandigheid

Als de vliegtuigmaatschappij kan bewijzen dat er sprake is van een ‘buitengewone omstandigheid’ en zij niet verantwoordelijk is voor de opgelopen vertraging, dan heeft u geen recht op een vergoeding. U kunt hierbij denken aan weersomstandigheden, terrorisme, stakingen, medische noodlandingen en situaties met passagiers aan boord van het vliegtuig. Een technisch mankement aan het vliegtuig en staking van het eigen personeel van de vliegtuigmaatschappij vallen niet onder een buitengewone omstandigheid en hierbij heeft u recht op een vergoeding.

Vervaltermijn bij claimen vluchtvertraging

In Verordening 261/2004 staat geen specifiek vervaltermijn benoemd voor het claimen van de vergoeding voor het tijdsverlies. In een later arrest, genaamd Moré, is vastgesteld dat elke nationale wetgeving zelf moet bepalen wat de vervaltermijn is. Dit heeft ervoor gezorgd dat in elk land het vervaltermijn voor het claimen van een vergoeding bij vluchtvertraging anders is. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal landen in Europa:

Land Vervaltermijn
Nederland 2 jaar na de vluchtdatum
België 1 jaar na de vluchtdatum
Duitsland 3 kalenderjaren
Verenigd Koninkrijk 6 jaar na de vluchtdatum
Spanje 5 jaar na de vluchtdatum
Noorwegen 3 jaar, claim moet binnen 1 jaar na de vluchtdatum ingediend zijn bij de vliegtuigmaatschappij
Zweden 10 jaar, claim moet binnen 2 maanden na de vluchtdatum ingediend zijn bij de vliegtuigmaatschappij

Recht op vergoeding op basis van Verordening 261/2004 controleren

Heeft u te maken gehad met een vluchtprobleem? Twijfelt u of u recht heeft op een vergoeding? Of wilt u graag uw claim laten afhandelen door EUclaim? Vul dan uw vluchtgegevens in onze calculator in en wij vertellen u vrijblijvend waar u recht op heeft. Dient u de claim in bij EUclaim dan nemen wij op basis van no cure, no pay al het werk voor u uit handen.

Check uw recht


Vragen? Chat of bel