Nieuwe arrest niet met terugwerkende kracht van vijf jaar

In de media wordt veelvuldig geschreven dat uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 23 oktober 2012 volgt dat passagiers nu met terugwerkende kracht van vijf jaar claims kunnen indienen. Dit is onjuist.

In Nederland is er een vervaltermijn van twee jaar van toepassing op luchtvervoerszaken, zo volgt uit artikel 8:1835 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat er binnen twee jaar na de vluchtdatum een rechtszaak gestart moet worden wanneer een luchtvaartmaatschappij weigert de compensatie te betalen. Het is daarom niet mogelijk om voor claims die ouder zijn dan twee jaar nog een claim in te dienen bij EUclaim. Het nieuwe arrest is uiteraard wél van toepassing op alle zaken die binnen twee jaar bij de rechter zijn aangemeld. De vervaltermijn is niet meer van toepassing zodra de rechtszaak van start is gegaan.

Check uw vlucht
Vorig blogartikel
Europese Hof van Justitie stelt passagiers centraal
Volgende blogartikel
Het uiteindelijke besluit - een overwinning voor passagiers
Subscribe
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments
Vragen? Chat of bel
Waren er problemen met uw vlucht? Check uw vergoeding