Vleugel van KLM vliegtuig

Claim indienen voor mijn vertraagde of geannuleerde KLM vlucht

U heeft mogelijk recht op €600,- per persoon

Controleer eenvoudig en snel of u recht heeft op een vergoeding.
Check uw vlucht

730.335 tevreden passagiers

Wanneer kan ik een vergoeding van KLM claimen?

Is uw vlucht met KLM langer dan drie uur vertraagd, of zelfs geannuleerd? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding tot €600,-.

Waneer komt u in aanmerking?

 1. Uw vlucht is geannuleerd of kwam drie uur later aan.
 2. De vlucht vertrok of kwam in een EU-land aan.
 3. De vluchtwijziging is te wijten aan KLM.

Vergoeding voor mijn vertraging met KLM

Als uw vlucht met KLM drie uur later is aangekomen dan gepland, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.  

Heeft KLM u vroegtijdig op de hoogte gesteld van de vluchtvertraging? Ook dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding. Het maakt in dit geval niet uit wanneer KLM u hierover bericht heeft.

Heeft KLM het vluchtnummer en de bestemming gewijzigd? Als dit binnen twee weken voor vertrek is aangekondigd, kunt u in aanmerking komen voor compensatie.

Vergoeding voor mijn geannuleerde vlucht met KLM

Heeft KLM uw vlucht geannuleerd? Dan heeft u de keuze om uw geld terug te krijgen, of om een andere vlucht te accepteren.

Daarnaast heeft u mogelijk recht op een financiële vergoeding. Om dit te bepalen is het belangrijk wanneer KLM u over de annulering heeft geïnformeerd.

 • Langer dan 2 weken voor vertrek geïnformeerd? Dan is er geen recht op vergoeding.
 • Tussen 14 en 7 dagen voor vertrek geïnformeerd en meer dan 2 uur eerder vertrokken of minimaal 4 uur later aangekomen? U heeft wel recht op een vergoeding.
 • Korter dan 7 dagen voor vertrek geïnformeerd en meer dan 1 uur eerder vertrokken of minimaal 2 uur later aangekomen? U heeft wel recht op een vergoeding.
Heeft KLM een paar dagen voor vertrek gemaild dat de vlucht geannuleerd wordt? Dan heeft u recht op een vervangende vlucht of geld terug. Wist u dat u ook aanspraak kunt maken op een vergoeding?

Wanneer heb ik geen recht op een vergoeding van KLM?

Voldoet uw situatie aan de eerder genoemde voorwaarden? Dan moet nog bepaald worden of de vertraging of annulering komt door het handelen van KLM. Wanneer een vlucht vertraagd of geannuleerd is door een buitengewone omstandigheid heeft u namelijk geen recht op een vergoeding. 

Enkele voorbeelden waardoor u geen recht heeft op vergoeding:

 • Staking luchtverkeersleiding of douane
 • Conflictsituaties zoals een oorlog of terrorisme
 • Medische noodlanding
 • Extreme weersomstandigheden
 • Natuurrampen

KLM kan niets doen aan bovenstaande redenen, dit wordt daarom als overmacht beschouwd.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de EU-wetgeving, het bedrag staat los van wat u voor uw ticket heeft betaald. De hoogte wordt bepaald aan de hand van de afstand van uw KLM-vlucht.

* bij een afstand van minimaal 3.500 km en een vertraging tussen drie en vier uur, heeft u recht op 50% van de vergoeding

Extra kosten door vertraging of annulering KLM 

Als uw vlucht significant vertraagd is, of zelfs geannuleerd wordt, dan heeft KLM een zorgplicht. Hier wordt niet altijd aan voldaan, waardoor het kan zijn dat u wordt opgezadeld met extra kosten. Denk hierbij aan:

 • een overnachting
 • vervoer van of naar het vliegveld
 • eten en drinken 

Heeft u minimaal €250 aan extra kosten? Wij kunnen u helpen om deze kosten terug te krijgen. Als u een claim indient, dan kunt u er voor kiezen om ook uw onkosten te declareren.

 

Gecontroleerd door

Paul Vaneker is Senior Flight Intelligence en heeft bij KLM en Transavia gewerkt. Verschijnt veel in de media om op te komen voor rechten van passagiers. Bekend van nu.nl, NOS, Volkskrant, Telegraaf, AD en Parool.

Meer over Paul
Vragen? Chat of bel
Waren er problemen met uw vlucht? Check uw vergoeding