Minder vertragingen en annuleringen in de meivakantie

De meivakantie is goed verlopen voor vliegtuigmaatschappijen. Er waren de afgelopen twee weken 15% minder incidenten* van en naar Nederland dan in vergelijking met de meivakantie vorig jaar. Dit betekent dat er minder gedupeerde Nederlandse vliegtuigpassagiers waren afgelopen meivakantie. Dit blijkt uit cijfers van EUclaim.
Vliegtuig arm in de lucht
In 2015 was de meivakantie van 24 april tot er met 10 mei en dit jaar viel de meivakantie van 22 april tot en met 8 mei. De weersomstandigheden in 2015 en in 2016 waren voor het vliegverkeer nagenoeg gelijk. Er heeft een daling van in het totaal 191 incidenten in 2015 naar 163 incidenten dit jaar plaatsgevonden. Het totaal aantal vluchten dat dit jaar van en naar Nederland vloog in de meivakantie is juist met 4% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. EUclaim ziet vaak terug dat als het totaal aantal vluchten stijgt, ook het aantal incidenten meegroeit. Tegen de verwachting in, heeft er een daling van het aantal incidenten plaatsgevonden in de meivakantie. De daling in het totaal aantal incidenten is toe te wijzen aan de prestaties van de vliegtuigmaatschappijen. Vertragingen in de meivakantie Ondanks de daling van het aantal incidenten in de meivakantie, zijn er ook vliegtuigpassagiers die wel last hebben ondervonden van een geannuleerde of vertraagde vlucht van meer dan drie uur.  Afgelopen meivakantie waren meerdere vluchten naar het Caraïbische gebied en de Canarische eilanden vertraagd. De gedupeerde vliegtuigpassagiers hebben recht op een financiële compensatie bij een annulering of vertraging van meer dan drie uur. De hoogte van de compensatie is maximaal €600 per persoon en is afhankelijk van de afstand van de vlucht. * Onder incidenten verstaan wij geannuleerde vluchten en vluchten met een vertraging van meer dan 3 uur. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Noot voor de redactie niet voor publicatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: EUclaim t.a.v. Evelien Kregting @: ekregting@lennoc.com T: 088-0066466 I: www.euclaim.nl EUclaim is een bedrijf dat een juridische dienstverlening biedt aan passagiers die te maken hebben gehad met een vertraagde of geannuleerde vlucht. Passagiers hebben recht op een financiële compensatie voor het tijdsverlies na een vertraagde of geannuleerde vlucht, zoals wettelijk is vastgelegd in de EU Verordening 261/2004. EUclaim is marktleider op dit gebied en handelt het gehele claimproces voor de passagier af. Wanneer een luchtvaartmaatschappij niet compenseert volgens de regels, stapt EUclaim voor de passagier naar de rechter.   Statistieken
Jaartal Annuleringen Vertragingen*
2015: 24 april – 10 mei 109 82
2016:  22 april – 8 mei 93 70
* Onder vertragingen verstaan wij vertragingen van meer dan drie uur
Vragen? Chat of bel